Kurser

Kommende kurser

Påtænker kursus i 2015: Psykolog og psykoanalytiker Maria Fitger: Om de relationelle aspekter i psykoterapi

2016: 2 dages masterclass med Nancy Williams

Tidligere kurser

XIII International Congress on the Disorders of Personality
16.-19. september 2013, København

Kurser med forelæsning og supervision af udenlanske undervisere:

Masterclass med Nancy Williams
21.-22. maj 2013, Danmark

Emnet på første dag var Dissociation – “normal” dissociated self-states, dissociation as a reaction to trauma, dissociation as a defense that infuses personality.”

Emnet på anden dag var “Specifik psykoterapeutisk behandling af narcissistisk og histrion personlighedsforstyrrelse.”

2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorder

27.-29. september 2012, Amsterdam
www.esspd.eu

Første nordiske konference om mentalisering og mentaliseringsbaserede terapier
7.-8. juni 2012, Hotel Bristol, Oslo
www.nordisk-konferanse-mentalisering.no

Institutt for mentalisering i Norge og faglige miljøer i Danmark og Sverige inviterede til den første nordiske konference indenfor mentaliseringstraditionen. Årets konference foregik i Oslo, og terapi-traditionens centrale skikkelse Anthony Bateman åbnede konferencen med sit plenumforedrag.

Se program og mere information på konferencens hjemmeside.

Indtryk fra Første nordiske konf om mentalisering – Oslo juni 12

Masterclass med Nancy Williams i maj 2011 i Roskilde
Læs mere Indtryk fra Masterclass med psykoanalytiker Nancy McWilliams

Michael Stadter: Objektrelationsorienteret korttidsterapi, 2008

Bateman: Borderline personlighedsforstyrrelse og mentalisering, 2007

FC Clarkin: Om psykoterapi med borderline- og narcissistiske personlighedsforstyrrelser, 2006

Kernberg: Overføringsfokuseret psykoterapi, 2005

Kernberg: Psykotrapi med børn og unge personlighedsforstyrrelser; diagnostik og behandling, 2005

Stone: Personlighedsforstyrrelse – diagnostik og behandling; med fokus på narcissistisk og antisocial forstyrrelse. 1998.

Masterson og R. Klein: Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser: Borderline, narcissistisk og skizoide forstyrrelser. 1986-1996.

Danske undervisere:
Karen Damholt og Anne-Grethe Andersen: Om teoretisk forståelse af narcissisme-begrebet og terapeutisk intervention, 2008.

Kraka Bjørnholm. Om personlighedsforstyrrede unge og behandling i grupper, 2008

1-dagskursus – Personlighedsforstyrrelse – relationelle perspektiver:

Tilknytningsteori – mentalisering – objektrelationsteori. Er afholdt den 5. nov. 2010